ترجمه آنلاین و ارزان متون فلسفه هنر

ترجمه آنلاین و ارزان  متون فلسفه هنر

 

This essay seeks to address the relations between Modern art and Philosophy, and whether art is undermined or reinforced by the exchange. Specifically, what does Martin Heidegger's philosophy say about art? And from an art practice perspective, can philosophy say what art actually is? In approaching such questions I propose a renewed focus on art's "in-visible things" (things brought into visibility), as they show themselves in the painterly vision of Paul Klee and in Martin Heidegger's concept of "the origin" in relation to art. Here I consider the ways in which philosophy and art might address each other's prerogatives and come to a mutual understanding. More particularly, Heidegger's insights into art signal a formative re-engagement with art at the level of human practices, and so I employ his notion of "originary beginnings" to intensify what I call Klee's "practical-analytic" of art-making; for Klee clearly testifies to a philosophic spirit of inquiry in searching out the circumstances of creative life and action. In bringing the philosophic venture and the artistic impulse closer together, we might become aware of the conceptual and experiential possibilities of an uncommon enterprise: the attempt to articulate art in praise of both mind and hand.

 

 

این مقاله به دنبال پرداختن به روابط بین هنر مدرن و فلسفه است، و اینکه آیا هنر به واسطه­ی این تبادل تضعیف شده است یا تقویت. به ویژه اینکه، فلسفه­ی مارتین هیدیگر درباره­ی هنر چه می گوید؟ و از منظر یک تجربه­ی هنری، آیا فلسفه می تواند بگوید هنر واقعا چیست؟ به منظور دنبال کردن چنین پرسش هایی، من دید جدیدی نسبت به "مسائل قابل مشاهده" (مسائلی که وارد حوزه­ی دید می گردند) هنری پیشنهاد می کنم. چنین دیدگاهی خود را در چشم انداز نقاشی پل کلی و در مفهوم مارتین هیدیگر از "منشاء" در رابطه با هنر نشان می دهد. من در اینجا، راه هایی را که در آن فلسفه و هنر ممکن است مزیت های یکدیگر را مورد توجه قرار دهند و به یک درک متقابل دست یابند را مد نظر قرار داده ام. خصوصا اینکه، بینش هیدیگر درباره­ی هنر نشانه هایی از شکل گیری یک تعامل مجدد با هنر، در سطح عملکرد بشری، را در بر دارد. از اینرو، من مفهوم "آغاز "اصالت هیدیگر را برای تقویت کردن چیزی که آنرا خلق هنری "علمی-تحلیلی" کلی می نامم به کار می گیرم. زیرا کلی به وضوح روح فلسفی تحقیق در جستجوی شرایط زندگی و عمل خلاقانه را مورد تصدیق قرار می دهد. در تلاش برای نزدیک کردن مشارکت فلسفی و انگیزش هنری، ما ممکن است نسبت به فرصت های مفهومی و تجربی یک اقدام غیر معمول آگاهی پیدا کنیم. این اقدام در تلاش است تا از بیان هنری برای ستایش ذهن و دست بهره جوید.

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 8 بازدید