ترجمه فوری و ارزان متن پتروشیمی

ترجمه فوری و ارزان  متن پتروشیمی -  بررسی نفوذ هگزان در ذرات پلی اتیلن سنگین

 

Diffusion of n-hexane in high-density polyethylene (HDPE) particulates was studied by nitrogen purging of a hexane-permeated HDPE sample in a small glass cell. By monitoring the decrease in hexane concentration in the cell exit gas, the diffusivity of hexane in HDPE was obtained. The method does not require any alteration of the original HDPE specimen and allows both the intrinsic and effective diffusivities to be determined. Intrinsic diffusion data measured for HDPE powder and pellets using this method were compared with those from HDPE sheets to show the unique diffusion characteristics of the powder. Experimental results at various purge flows revealed that the effective hexane diffusivity in the HDPE powder increased with gas purge velocity before reaching a plateau representing the intrinsic diffusivity. The low effective diffusivity values at low purge velocities can be attributed to particle agglomeration in the powder. The effective diffusivity data for unaltered powder samples have great practical significance in characterizing industrial powder dryers.

 

 

 

نفوذ نرمال هگزان در ذرات پلی‌اتیلن دانسیته بالا (HPDE)، توسط پاکسازی  (پرج کردن) نیتروژن یک نمونه HDPE با هگزان نفوذ کرده در آن، در یک سل  شیشه‌ای کوچک مطالعه شده بود. با نظارت بر کاهش در غلظت هگزان در گاز خروجی از سل، نفوذپذیری هگزان در HDPE به دست آمده است. این روش، نیاز به هیچ گونه دستکاری در نمونه HDPE اصلی ندارد و تعیین هر دو نفوذپذیری‌های ذاتی و موثر را ممکن می‌سازد. به منظور نشان دادن ویژگی‌های بی نظیر نفوذی پودر، اطلاعات نفوذ ذاتی اندازه گیری شده برای پودر و قرص‌های  HDPE با استفاده از این روش، با داده‌های به دست آمده برای ورق‌های HDPE مقایسه شدند. نتایج تجربی در نرخ‌های مختلف جریان پاکسازی (پرج) نشان داد که نفوذپذیری موثر هگزان در پودر HDPE با سرعت پرج گاز  قبل از رسیدن به یک وضع ثابت نشان دهنده نفوذپذیری ذاتی، افزایش یافت. مقادیر نفوذپذیری موثر کم در سرعت‌های پرج کم را می‌توان به کلوخه شدن  ذرات در پودر نسبت داد. اطلاعات نفوذ پذیری موثر برای نمونه‌های پودر دست نخورده دارای اهمیت کاربردی بزرگی در تعیین خصوصیات خشک کن‌های پودر صنعتی هستند.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 7 بازدید