ترجمه تخصصی و ارزان متن فلسفه

ترجمه تخصصی و ارزان متن فلسفه

 

Immanuel Kant’s transcendental attitude has undoubtedly created a new concept in the field of philosophical reflection, so that it has defined human mind functions in terms of existence cognition. Hence, Kant ceasing of metadata of tradition, relies on human wisdom and reason to understand phenomena. Subsequently, Paul Cezanne has drawn modern design in his art works and has criticized traditional method in representation of artwork. So, the main objective of this study is to investigate the intervention of mind in cognition of phenomena from Kant’s perspective and its adaptation to Cezanne’s new approach in the field of painting.  Accordingly, in order to clarify the importance of issue, Kant’s point of view about human cognition power as an external nature disciplinary is reviewed to be able to analyze rational order of Cezanne’s works in representation of his mentality about nature on the basis of Kant’s philosophical reasoning in a specific framework. So, first of all mentality is reviewed in Kant’s reflection, and then his transcendental sensitivity is described. Finally, the findings of this research points out that Cezanne’s works as an influential artist in modern art like Kant’s philosophical probes to impose external reality absolutely, represents mentality which has “I as a thinker” in its center. Descriptive method of data analysis is used in this study by referring to written literature.

 

 

بی شک نگرش استعلایی ایمانوئل کانت، اندیشه ای نوین در عرصه ی تأملات فلسفی آفرید، به صورتی که کارکردهای ذهن انسانی را در عرصه ی شناخت هستی مشخص نمود، از این رهگذر کانت دست ازفراداده های سنت بر می کشد و بر عقل وخرد آدمی در شناخت پدیدارها تکیه می نماید. متعاقباً پل سزان نیز در خلق آثار هنری خود طرحی نوین را بر می افکند و مسئله ی بازنمایی به روش سنتی در هنر را  به انتقاد می گیرد، لذا هدف اصلی این پژوهش تحقیق در زمینه ی مداخله ی ذهن در شناخت پدیدارها از منظر کانت و تطبیق آن بر نگرش جدیدِ سزان در عرصه ی نقاشی می باشد. بر این اساس به منظور روشن نمودن ضرورت مطلب، نقطه نظر کانت در رابطه با قوه ی فاهمه آدمی به عنوان نظم دهنده ی طبیعت بیرونی مورد بررسی قرار می گیرد تا در چارچوبی معین بر پایه ی استدلال های فلسفی کانت، نظم عقلانی آثار سزان در بازنمایی ذهنیت وی از طبیعت قابل تحلیل باشد. بدین ترتیب ابتدا ذهنیت در اندیشه ی کانتی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس حساسیت استعلایی وی تشریح می گردد.سرانجام به عنوان یافته ها و نتایج این تحقیق به این مهم اشاره می گردد که آثار سزان به عنوان هنرمند تأثیرگذار در هنر مدرن همانند جستجوهای فلسفی کانت در مقابل تحمیل مطلق واقعیت بیرونی، نمایانگر ذهنیتی است که مرکز توجه آن  « من متفکر» می باشد. روش تحقیق این نوشتار توصیفی- تحلیلی و رجوع به منابع نوشتاری مکتوب است.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید