ترجمه فارسی به انگلیسی متن حقوق

ترجمه فارسی به انگلیسی متن  حقوق ـ دفاع مشروع وضرورت بازنگری وتحول در قانون دفاع مشروع

 

دفاع مشروع به عنوان یک تاسیس حقوقی مورد پذیرش قوانین  جزایی ایران قرار گرفته است. دفاع مشروع یک امر فطری وذاتی است که قوانین جزایی سنین 1304،1352، 1361،1370،1375 و1390به آن پرداخته شده است در این حوزه آن مقدار که در کتابهای حقوقی مطرح شده برای اعمال دفاع مشروع شرایطی لازم است که در صورت رعایت آن شرایط زمینه استفاده از دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم فراهم می شود.در این تحقیق، که به شیوه کتابخانه واینترنتی صورت گرفته هدف این بوده که ضمن آشنایی با این تاسیس حقوقی، راههای اثبات آن مورد بررسی ومداقه قرار گیرد وتسهیلاتی جهت اجرایی شدن مباحث با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن ار ائه گردد.

 

 

The legitimate defense law has been accepted by Iran's punishment rules as a legal constitution. The legitimate defense law is an intrinsic and unacquired attribute addressed in punishment rules of 1304, 1352, 1357, 1361, 1370 and 1390. In this context, as long as law books are concerned in order to exercise the legitimate defense law some conditions would be needed and setting for the usage of the legitimate law as one of justified causes of crime would be prepared, only if those conditions are fulfilled. This study – taken advantage of library and the internet sources- has the aim of along with making acquainted with this legal constitution, scrutinize ways to prove it and present facilities to make topics executable regarding its jurisprudential and juridical bases.

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 7 بازدید