ترجمه زبان انگلیسی متون مدیریت و حسابداری

ترجمه زبان انگلیسی متون مدیریت و حسابداری

 

96. Each of the following might, by itself, form a valid basis for an auditor to decide

to omit a test except for the

a. Difficulty and expense involved in testing a particular item.

b. Assessed level of control risk for the relevant financial statement assertions.

c. lnelevance of the test.

d. Relationship between the cost of obtaining evidence and its usefulness.

97. In testing the existence assertion for an asset, an auditor ordinarily works from the

a. Financial statements to the potentially unrecorded items. '

b. Potentially unrecorded items to the financial statements.

c. Accounting records to the supporting evidence.

d. Supporting evidence to the accounting records.

 

 

96.هرکدام از موارد زیر به تنهایی پایه ای صحیح برای حسابرس شکل می­دهند برای اینکه بتواند تصمیم بگیرد که یک آزمون را حذف کند، به جز:

الف) دشواری و هزینه ای که آزمون کردن یک بخش مشخص دارد.

ب) سطوح ارزیابی شده ی ریسک کنترلی برای شرح تاییدات مالی مرتبط

ج) نامربوط بودن آزمون

د) ارتباط بین هزینه ی بدست آوردن شواهد و مفید بودن آن.

97.برای آزمون کردن ادعای وجود یک سرمایه، یک بازرس معمولا از_____ کار میکند:

الف)صورتهای مالی به بخش های ثبت نشده ی بالقوه

ب) بخش های ثبت نشده ی بالقوه به صورت­های مالی

ج) سوابق حسابداری به شواهد حمایت کننده

د) شواهد حمایت کننده به سوابق حسابداری

 

 

تماس باما

 

 آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

 تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 12 بازدید