ترجمه آنلاین اینترنتی متون علوم سیاسی

ترجمه آنلاین  اینترنتی متون علوم سیاسی

 

The last few years have brought an enormous interest in new forms of discourse analysis. These approaches reflect the different theoretical starting-points of the theorists involved, as well as the conceptual resources they draw upon. Political Discourse Theory (PDT) stems initially from attempts by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe to use the work of Gramsci and Althusser to tackle problems of class reductionism and economic determinism in Marxist theory, that is, the problem of essentialism: the idea that a society, human subject, or the objects that we encounter in social life, have fixed essences that exhaust what these entities are (Laclau and Mouffe 1985). As against essentialism, discourse theorists draw upon the writings of Foucault, Derrida, Lacan, and Žižek to stress the contingency and historicity of objectivity, as well as the primacy of politics and power in its formation.

 

 

سالیان اخیر شاهد بروز توجه نظری خارق العاده در اشکال نوین تحلیل مباحثه بوده است. این راهکارها نشان دهنده‌ی نقاط شروع نظری متفاوت از نظریه‌های مورد بحث و همین طور منابع ادراکی منتج شده به وسیله‌ی آن ها می‌باشند. نظریه‌ی مباحثه‌ی سیاسی(PDT) در اصل از کوشش‌های انجام شده به وسیله ی "ارنستو لاکلو" و "چانتال ماف" برای بکارگیری از دستاوردهای "گرامسچی" و "آلساسر" به منظور از میان برداشتن مشکلات کاهش‌گری کلاسی و جبرگرایی اقتصادی در نظریه‌ی مارکس، نشأت می‌گیرد، که همان مشکل بنیادگراییست: این انگاره که یک جامعه، انسان یا سایر موضوعاتی که ما در زندگی اجتماعی با آن‌ها برخورد می‌کنیم دارای ماهیت‌های ثابتی هستند که ماهیت این نهادها را تهی می‌سازند (لاکلو و موفی 1985). بر خلاف بنیادگرایی، نظریه‌های مباحثه که برای بیان احتمال و تاریخ‌گرایی واقع بینی و برتری سیاست و قدرت در ساخت آن از  نوشته‌های "فوکالت"، "دریدا"،" لاکان" و "زیزک" بهره می‌برد.

.

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 13 بازدید