ترجمه اینترنتی وبا کیفیت متون گیاه شناسی

ترجمه اینترنتی وبا کیفیت  متون گیاه شناسی

 

Most plants cannot tolerate longer periods of water deficiency and therefore rely upon suitable habitats where water is supplied on a regular basis. However, there is a certain class of plants, so-called resurrection plants, which can withstand water drought for up to several years. These include many bryophytes snonvascular plants—e.g., mossesd, a few ferns, and even fewer flowering plants f1–7g. The study of resurrection plants is of considerable ecological importance, as it could help us increase the desiccation-tolerance of crops in dry parts of the world and also improve our understanding of plant growth and regulation. In the dry state the resurrection plant may appear dead, but will quickly resume normal photosynthetic activity after exposure to water. The reason for this interesting behavior has not yet been revealed, although some biochemical mechanisms have been proposed.

 

 

اکثر گیاهان نمی توانند دوره های طولانی کمبود آب را تحمل کنند و در نتیجه بر زیستگاه های مناسب که در آن آب به صورت منظم عرضه می شود وابسته هستند. با این حال، کلاس خاصی از گیاهان، به اصطلاح گیاهان رستاخیز، که می توانند خشکسالی آب را تا چند سال تحمل کنند، وجود دارد. این شامل بسیاری از nonvascular ) گیاهانbryophytes  به عنوان مثال، خزه ها)، چند سرخس، و حتی تعداد کمتری گیاهان گلدار می شود  [1-7] . مطالعه گیاهان رستاخیز از اهمیت زیست محیطی قابل توجهی برخوردار است، می تواند به ما در افزایش محصولات تحمل کننده خشکی در نقاط خشک جهان کمک کند و همچنین باعث بهبود درک ما از رشد و تنظیم گیاه شود. در حالت خشک بوته رستاخیز ممکن است به نظر مرده برسد، اما به سرعت پس از قرار گرفتن در معرض آب از سر فعالیت فتوسنتزی طبیعی را آغاز می کند. دلیل این رفتار جالب هنوز فاش نشده است، اگرچه برخی از مکانیسم های بیوشیمیایی  ارائه شده است.

.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 15 بازدید