ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت و حسابداری

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت و حسابداری

 

The Financial Accounting and Management Committee of the International Federation of Accountants (IFAC) released a statement titled International Management Accounting Practice 1 (IMAP 1) in 1989, and reviewed the study in 1998 showing four stages of evolution of Management Accounting, identifying related artifacts for each of these stages. The objective of this research was to identify the knowledge of students of Higher Education Institutions (HEIs) in the state of Bahia before the Management Accounting Artifacts. The methodology adopted was exploratory with a quantitative approach, using a questionnaire as a research instrument, which consists of 13 statements. Assertive addressed the management accounting and its artifacts. The participants were students from 62 campuses of Bahia IES. 219 responses that do not tend to normality using a Descriptive Statistics with Chi-square test were analyzed. Finally, we applied the t-Student Hypothesis Test. With this study we got as a conclusion that students know the Artifacts of Management Accounting. This paper contributes to the discussion on the evolution of Management Accounting in the remaining Brazil and its existing limitations, trying to discuss the root of the problem that presents itself. There are few research focusing on the management accounting discussion.

 

 

بیانه ای را در 1989  سال با عنوان شیوه بین المللی حسابداری مدیریت  (IMAP1) منتشر کرد و در سال 1998 مطالعه ای را بررسی کردند که 4 مرحله ی تکامل حسابداری  مدیریت را نشان می داد، و مصنوعات مربوط به هر مرحله را مشخص می کرد. هدف این مطالعه، مشخص کردن میزان آگاهی و دانش دانشجویان مؤسسات آموزش عالی، در ایالت باهیا قبل از مصنوعات حسابداری  مدیریت بود. متدولوژی بکار گرفته شده، یک روش اکتشافی کمی بود که از پرسشنامه  به عنوان ابزار پژوهش که متشکل از 13 اظهارات است، بکار گرفت. اظهارکننده، حسابداری مدیریت و مصنوعات آن را مورد بررسی قرار داد. شرکت کنندگان از 62 کالج در ایالت باهیا بودند. 219 پاسخی که از روش آمار توصیفی استفاده نمی کند، با استفاده از تست مجذور کای مورد تحلیل قرار گرفت. در آخر، از فرضیه  t- تست دانشجو استفاده شد. از طریق این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که دانشجویان، مصنوعات حسابداری مدیریت  را می دانند. این مقاله در زمینه مبحث تکامل حسابداری مدیریت در برزیل و محدودیت های موجود در آن، نقش دارد و سعی دارد که ریشه ی مسئله ای را مورد بحث قرار دهد که بیانگر خود مسئله است. تعدادی هم تحقیقاتی وجود دارد که به بررسی حسابداری مدیریت  می پردازد.

 

تماس باما

 

 آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

 شماره همراه : 09129227837

 تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

 پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 12 بازدید