ترجمه آنلاین و ارزان متن علوم سیاسی _ سیاستهای نظامی آمریکا

ترجمه آنلاین و ارزان  متن علوم سیاسی _ سیاستهای نظامی آمریکا

 

After more than a decade of sustained, costly military operations in Mghanistan and iraq, the Ame1ican people are war-wea1y and seek justifiable reductions in defense spending as the country attempts to climb out of debt. Facing an uncertain period of fiscal austerity, the U.S. military neve1theless confronts a range of global secmity challenges. At the same time, traditional sources of U.S. military advantage are being undermined by the maturation and proliferation of disruptive technologies- most notably, anti-access/area denial (A2/ AD) capabilities.

Since the end of World War II, the United States has faced similar periods during which it was necessary to address grave international security challenges while concurrently reining in defense spending. Two notable examples were President Dwight D. Eisenhower's "New Look" in the early 1950s and Secretary of Defense Harold Brown's "Offset Strategy" in the mid-1970s. In both instances, the mechanism for affordably "offsetting" the numerical conventional force imbalance relative to the Soviet Union was the same: leveraging U.S. technological advantage. In the 1950s, it took the form of increasingly numerous and varied nuclear weapons, long-range delivery systems, and active and passive defenses. Roughly a quarter-century later, it took the form of the application of information technology to a range of tactical systems and the advent of stealth.

 

 

بعد از بیش از یک دهه عملیات نظامی پر هزینه و مداوم در افغانستان و عراق، مردم آمریکا جنگ زده شده و به دنبال راه حل های قابل توجیه در هزینه های دفاعی می باشند زیرا کشور سعی می کند تا از بدهی دوری کند.  ارتش ایالات متحده  با مواجهه با دوره ریاضت مالی، با طیف وسیعی از چالش های امنیتی جهانی  رو برو شدند. در عین حال، منبع مزیت های نظامی امریکا، بلوغ و رشد  فناوری های   نظیر قابلیت های ضد دسترسی، ممانعت منطقه ای می باشد.

از زمان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده با  دوره های مشابهی مواجه شده است که طی آن، حل چالش های امنیت جهانی ضمن کاهش هزینه های دفاعی مهم بوده است. دو نمونه مهم شامل  نگاه جدید   ایشن هاور در اوایل دهه 1950 میلادی و استراتژِی جبران  وزیر دفاع هارولد بران در اواسط دهه 1970 میلادی بوده است. در هر دو نمونه، مکانیسم جبران عدم توازن نیروی سنتی نسبت به شوری سابق یکسان بود: اهرم بندی  مزیت فناوری ایالات متحده. در دهه 1950، این به شکل  سلاح های اتمی  گسترده، سیستم های دور برد و دفاع فعال و غیر فعال تبدیل شد. تقریبا 25 سال بعد، این به شکل فناوری اطلاعات در طیف وسیعی از سیستم های تاکتیکی در  آمد.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 8 بازدید