ترجمه ارزان و فوری متن تربیت بدنی ـ تکالیف قامتی و قرا قامتی

ترجمه ارزان و فوری  متن تربیت بدنی  ـ تکالیف قامتی و قرا قامتی

 

Maintenance of upright posture is a complex action requiring the integration of information from multiple sensorimotor and cognitive systems into a postural control scheme. Considering the complexity of this action, postural control is also highly influenced by performance of parallel motor (supra-postural) tasks. Recent studies conducted with neurologically intact, healthy individuals confirmed a beneficial effect of holding an external object on the stability of upright posture. Regardless of the level of contact forcesapplied, holding a stick parallel to the ground reduced postural sway when standing with eyes closed [1] or when perturbed by viewing a moving visual scene [2]. Similarly, postural stability was increased by gripping a load cell between the index finger and thumb when standing on a rockerboard [3] and during single legstance [4]. While well documented, the cause and effect of increased stability from gripping an external unfixed object is not well understood.

 

 

حفظ وضعیت ایستاده یک عمل پیچیده است که نیاز به یکپارچه سازی اطلاعات سیستم های حسی و شناختی متعدد با یک طرح کنترلی قامتی دارد. با توجه به پیچیدگی این عمل، کنترل فامتی بسیار تحت تاثیر وظایف حرکتی موازی (فراقامتی( است. مطالعات اخیر انجام شده روی افراد از لحاظ عصبی دست نخورده و سالم، اثر سودمند نگه داشتن یک جسم خارجی را در ثبات حالت تایید کرد. صرف نظر از سطح نیروهای تماس اعمال شده، نگه داشتن یک چوب موازی با زمین، نوسان قامتی را در حالتی که با چشمان بسته ایستاده ایم [1] و یا زمانی که با مشاهده یک صحنه بصریِ در حال حرکت مختل می شود کاهش می دهد [2]. به طور مشابه، ثبات قامتی توسط گرداندن یک لود سل بین انگشت اشاره و انگشت شست در حالت ایستاده در rockerboard و در طول موقعیت یک پا ایستادن [4] افزایش یافته بود. علت و معلول ثبات افزایش یافته ناشی از گرداندن یک شیئ فیکس نشده خارجی، در حالی که به خوبی مستند شده اما به خوبی بررسی نشده است.

 

 

 

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 13 بازدید