ترجمه آنلاین و ارزان متون انگلیسی رشته کامپیوتر

ترجمه آنلاین و ارزان  متون انگلیسی رشته کامپیوتر 

 

Efficient on-chip communication is very important for exploiting enormous computing power available on a multicore chip. Network on Chip (NoC) has emerged as a competitive candidate for implementing on-chip communication. Routing algorithms significantly affect the performance of a NoC. Most of the existing NoC architectural proposals advocate distributed routing algorithms for building NoC platforms. Although source routing offers many advantages, researchers avoided it due to its apparent disadvantage of larger header size requirement that results in lower bandwidth utilization. In this paper we make a strong case for the use of source routing for NoCs, especially for platforms with small sizes and regular topologies. We present a methodology to compute application specific efficient paths for communication among cores with a high degree of load balancing. The methodology first selects the most appropriate deadlock free routing algorithm, from a set of routing algorithms, based on the application’s traffic patterns. Then the selected (possibly adaptive) routing algorithm is used to compute efficient static paths with the goal of link load balancing. We demonstrate through simulation based evaluation that source routing has a potential of achieving higher performance, for example up to 28% lower latency even at medium load , as compared to distributed routing. A simple scheme is proposed for encoding of router ports to reduce the header overhead. A generic simulator was developed for evaluation and performance comparison between source routing and distributed routing. We also designed a router to support source routing for mesh topology NoC platforms.

 


ارتباط و مخابره کارآمد  برروی تراشه به منظور بهره‌برداری از توان محاسباتی بالای موجود در تراشه¬های چند هسته‌ای بسیار مهم است. شبکه‌ی پیاده‌سازی شده بر روی تراشه(NoC) بعنوان یک رقیب برای مبحث پیاده‌سازی ارتباطات تراشه‌ای ظهور پیدا کرده‌ است. الگوریتمهای مسیریابی بطور قابل توجهی بر روی کارآیی NoC اثر می‌گذارد. بیشتر معماری‌های NoC موجود به منظور ساخت پلت‌فرمهای NoC از الگوریتم‌های مسیریاب توزیع‌شده حمایت میکند(استفاده میکند). با وجود اینکه مسیریابی منبع مزیت‌های زیادی را عرضه میکند، محققین از استفاده از آن بعلت عیب مربوط به اندازه‌ی بزرگ هدر(سر داده) که نتیجه‌ی آن مصرف پایین پهنای باند است، اجتناب می‌کنند. در این مقاله موردی قوی به منظور استفاده¬ی مسیریابی منبع در NoCها، مخصوصاً برای پلت‌فرم‌های با اندازه‌ی کوچک و با توپولوژی منظم، ایجاد می‌کنیم. روشی(متدولوژی) به منظور محاسبه‌ی مسیرهای کاربردی خاص و موثر برای ارتباط بین هسته‌ها تعادل بار شبکه، ارائه می‌کنیم. روش ابتدا از مجموعه‌ای از الگوریتم‌های مسیریابی، براساس الگوهای ترافیک برنامه‌ی کاربردی، مناسبترین الگوریتم مسیریابی بدون بن‌بست را انتخاب می‌کند. آنگاه به منظور محاسبه‌ی مسیرهای ایستای کارآمد با هدف رسیدن به تعادل بار شبکه از الگوریتم مسیریابی(احتمالاً تطبیقی) انتخاب شده استفاده می¬شود. ما این روش را از طریق شبیه‌سازی براساس سنجش(ارزیابی)  الگوریتم مسیریاب منبعی که توانایی رسیدن به کارآیی بالاتری دارد، برای مثال به میزان %28 تاخیر کمتر در مقایسه با مسیریابی توزیع شده، حتی در زمانی که بار شبکه متوسط است، را تشریح می¬کنیم. شمای ساده‌ای برای رمزگذاری پورت‌های روتر به منظور کاهش سرباز هدر پیشنهاد داده شده است. شبیه‌سازی عمومی و کلی به منظور  مقایسه‌ی کارآیی بین مسیریاب‌های توزیع شده و منبع توسعه داده شده است. همچنین ما روتری به منظور پشتیبانی از الگوریتم مسیریاب منبع در مش توپولوژی با پلت‌فرم‌های NoC طراحی کرده‌ایم.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 8 بازدید