ترجمه فوری و ارزان متون اقتصاد - تحلیل اقتصادی حقوق

ترجمه  فوری و ارزان  متون  اقتصاد - تحلیل اقتصادی حقوق

Economics deliberately reduces the individual person to a few attributes, because it is a characteristic of economic modelling to conccntrnlc on what is important and Jcavc out what is less imponant. Economic questions and problems such as economic growth, uncmployn1cnt, inflation etc. arc very complex. In order to be able to analyse 1hcm scicnliflcally. it is absolutely necessary for their complexity to be reduced.25 This is known as the principle of Ocklram S raor, whereby Ccrythiog of secondary imponancc is p31'Cd away in order to obtain a simple, abstract modeL By degrees. simple basie models ean be concretized and refined on lhe priociple of decrmsiJrg alntl"tKtion.24 Accordingly. cc:onomic man does not stand for a rounded. ew of man" in the philosophical or lhcological sense. but a purely lheoretical constroct which is tailo to problems of :m economic nature - i.e. scarcity problems in the broadest sense. Thus economic man is often called a heuristic fiction hat is. a mere assumption made for the purpose of analysing economic problems.

 

علم اقتصاد عمدا یک شخص را به چند ویژگی محدود می کند، به خاطر اینکه این از ویژگی های یک مدل پردازی اقتصادی است که بر روی آنچه مهم است تمرکز می کند و بقیه را که اهمیت کمتری دارند را کنار می گذارد. مسائل و سوالهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی، بیکاری، تورم و غیره خیلی پیچیده هستند. برای اینکه بتوان آنها را به صورت قابل توجهی تجزیه و تحلیل کرد، کاملا ضروری است که پیچیدگی آنها کاهش یابد. این اصل معروف به تیغه اوکهام می باشد که در آن هر چیزی که از اهمیت فرعی برخوردار می باشد کنار گذاشته می شود تا یک مدل انتزاعی ساده بدست بیاید. درجه به درجه مدل های ساده پایه را می توان بر اساس اصل کاهش مفاهیم انتزاعی، محسوس تر کرده و اصلاح کرد. طبق این اصل یک مرد اقتصادی نماینگر یک نظر خلاصه شده از یک انسان از لحاظ فلسفی و یا الهی نمی باشد، بلکه یک ساختار صرفا تئوری می باشد که با توجه به طبیعت اقتصادی مشکلات، ساخت و پرداخت می شود؛ به بیان دیگر مشکلات کمبود  در وسیع ترین مفهوم آنها مورد بررسی قرار می گیرند. بنابراین یک مرد اقتصادی غالبا با اصطلاح افسانه اکتشافی نامیده می شود؛ به بیان بهتر، یک نظریه صرف با هدف تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصادی ساخته می شود.

 

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 7 بازدید