ترجمه آنلاین و ارزان انگلیسی متون فقه و علوم اسلامی

ترجمه آنلاین و ارزان  انگلیسی متون فقه و علوم اسلامی

 

Prohibition of selling with Kurd is the topic that is defined in many narration s. Based of these narrations, a group of jurists sentence the aversion of selling with Kurd, wether these narrations are documentally a based on text , true or not, and what meaning it has if having validity around this search . This narrations are weak for interruption in document and not ensuring at least one narrator in the point of view of Al-Derayat-ol- Hadis is sience.Even if we suppose that it has documental validation, the meaning of these narrations, prohibition, selling is rd not only for Kurd ethincity, but considering meaning, is not only selling and interchanging resulted to be benefited for the reasons of being far away science and not familiar with laws and lifestyle, but also it causes to loss for the dealer. By narrating to Quran, definite custom and referring them to the strong discourses and also to connect to the book meaning of these discourses would be clear that selling with people that are prohibited by the narration which are discussed that like some Kurd in a period of time, the issue of these narrations, selling, marriage, intercourse with them just has been resulted material and intellectual loss.

 

 

«نهی از مبایعه با اکراد» موضوعی است که در برخی از روایات مطرح شده ‏است. بر اساس این روایات، گروهی از فقیهان حکم به کراهت مبایعه با اکراد را صادر کرده‏‌اند. اینکه این روایات از منظر سند و متن تا چه اندازه معتبر هستند و در صورت اعتبار، مفهوم آن چیست محور پژوهش حاضر است. این روایات به جهت گسستگی در سند و عدم توثیق حداقل یک ناقل آن از دیدگاه علم درایه‏الحدیث، ضعیف به شمار می‏آیند. حتی با فرض اعتبار سندی، مفهوم این روایات، نهیِ مبایعه، صرفاَ به جهت نژاد اکراد نیست، بلکه در مقام برشمردن مصادیقی بوده که به جهت دوری از علم و عدم آشنایی از احکام و شیوه زندگی، مبایعه و اختلاط با آن‏ها نه ‏تنها به سود منتج نمی‏شود، بلکه موجبات ضرر و زیان معامله‏ کننده را فراهم می‏سازد. با عرضه این روایات بر قرآن، سنت قطعی و ارجاع آن‏ها به احادیث محکم و همچنین عطف توجه به مفاهیم کنایی موجود در این احادیث واضح می‏شود که مبایعه با افرادی مورد نهی روایات مورد بحث است که همچون برخی اکراد در مقطع تاریخی صدور این احایث، مبایعه، نکاح و اختلاط با آن‏ها نتیجه‏‌ای جز زیان مادی و معنوی به همراه نخواهد داشت.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 10 بازدید