ترجمه روان و سریع متون برق و الکترونیک ـ لیزر

                                         ترجمه روان و سریع  متون برق و الکترونیک ـ  لیزر            

 

LASER in-situ keratomileusis (LASIK) is a highly successful keratorefractive procedure for the treatment of myopia and low degrees of hyperopia. However, treatment of astigmatism, especially hyperopic astigmatism, is still a therapeutic challenge, and often results in significant refractive misscorrections [1, 2] . Recent advances in excimer laser technology, such as the use of aspheric ablation profiles, incorporation of higher-order aberration treatment, and eye trackers, have presumably led to better refractive outcomes and reduced induction of higher-order aberrations postoperatively [3, 4]. The Wavelight Allegretto Eye-Q is a flying-spot excimer laser, with a pulse repetition rate of 400Hz, with two galvanometric scanners for positioning laser pulses. The beam is a small-spot, <0.95 mm in diameter, with a Gaussian energy distribution. The system has an infrared high-speed camera operating at 400Hz to track the patient’s eye movements that either compensates for changes in eye position or interrupts the treatment if the eye moves outside a preset predetermined range. The Wavelight Allegretto Eye-Q laser delivery program is designed to maintain a more natural corneal shape by adjusting for the asphericity of the cornea based on the anterior curvature readings, and minimizing the amount of spherical aberration induced during surgery [5, 6]. The system compensates for the slope in the cornea by delivering a relatively larger number of pulses to the periphery. The Schwind Amaris 750S is a flying-spot excimer laser with a pulse repetition rate of 750Hz, spot diameter of 0.54 mm, and Gaussian energy distribution. The Schwind Amaris 750S laser delivery program also features an aspheric ablation algorithm for refractive treatments. Depending on the planned refractive correction, approximately 80 % of the corneal ablation is performed with a high fluence level (>400 mJ/cm2) and this leads to a considerable reduction in time spent treating the cornea. Fine correction is performed for the remaining 20%of the treatment using a low fluence level (<200 mJ/cm2), aimed to reduce the amount ablated per pulse and smooth out the ablated stromal bed. The laser features a five-dimensional 1050Hz infrared eye tracker with simultaneous limbus, pupil, iris recognition, and cyclotorsion tracking integrated in the laser delivery process. One of the optional ablation algorithms is the “Aberration- FreeTM” package that is designed to maintain the preoperative levels of ocular higher-order aberrations[7–10].The aim of the present study was to investigate and compare refractive, visual, and optical results after treatment of high astigmatism by these two lasers.

 

 

 LASER in-situ keratomileusis (LASIK) یک فرایند جراحی چشمی بسیار موفق برای درمان نزدیک‌بینی و درجات پایین دوربینی است. گرچه درمان آستیگماتیسم، خصوصا آستیگماتیسم دوربین، یک چالش درمانی است و اغلب به عدم اصلاح بینایی قابل ملاحظه‌ای منجر می‌شوند اما پیشرفت‌های اخیر در تکنولوژی لیزر excimer ‌ مانند استفاده از پروفیل‌‌های سایش غیرکروی، ترکیب درمان عدم اصلاح higher-order و دنبال کننده‌ی چشم احتمالا به خروجی‌های چشمی بهتری منتج شود و القای خطاهای high-orde پس از جراحی را کاهش می‌دهد.The Wavelight Allegretto Eye-Q  یک لیزر excimer نقطه‌ی پرنده، با یک تکرار پالس 400Hzی و یک اسکنر گالوانومتری برای  تثبیت پالس‌های لیزری  است. اشعه یک نقطه‌ی کوچک  با ضخامت کمتر از 0.95mmی و یک توزیع انرژی گاوسی، است. سیستم یک دوربین سرعت بالای مادون قرمزی دارد که در 400Hz برای تعقیب حرکات چشم بیمار عمل می‌کند که علاوه بر این تغییرات در موقعیت چشم یا قطعی‌ها در طول درمان را درصورتی که چشم در خارج از یک حوزه‌ی از پیش تعیین شده باشد، نیز خنثی می‌کند. برنامه‌ی دریافت The Wavelight Allegretto Eye-Q برای حفظ بیشتر  شکل طبیعی قرنیه با تنظیم برای حالت غیر کروی قرنیه منطبق بر انحنای متن‌های پیش رو، طراحی شده است و مقدار خطای کرویت را که شامل دوره‌ی جراحی می‌شود، کمینه می‌کند. سیستم برای انحنا در قرنیه با تحویل تعداد پالس‌های محیطی نسبتا زیاد تنظیم می‌شود. Schwind Amaris 750S excimerیک لیزر excimer با نقطه‌ی پرنده است، با یک نسبت تکرار پالس 750 هرتزی، ضخامت نقطه‌ی 0.54 میلی‌متری و توزیع انرژی گاوسی.برنامه‌ی تحویل Schwind Amaris 750S excimerهمچنین یک الگوریتم سایش انحنادار را نیز برای درمان‌های چشمی نشان می‌دهد. بسته به اصلاح چشمی برنامه‌ریزی شده، تقریبا 80% از سایش‌های قرنیه با یک سطح پرش بالا (>400 mJ/cm2) ارایه شده است که این امر به یک کاهش چشمگیر در زمان اختصاص یافته به درمان قرنیه منجر می‌شود و اصلاح مناسب برای باقی‌ماندن 20 درصد از درمان با استفاده از یک سطح پرش پایین (<200 mJ/cm2) به کاهش مقدار سایش در پالس کمک می‌کند و زمینه‌ی بافت زمینه‌ای ساییده شده را نرم می‌کند. لیزر یک دنبال کننده‌ی چشمی مادون قرمز 1050Hzی پنج وجهی را با تقارن limbus، مردمک، شناسایی عنبیه و پیچش دنبال کننده‌ی چشمی در فرایند دنبال کننده‌ی لیزر مجتمع شده، مشخص می‌کند. یکی از الگوریتم‌های سایش انتخابی بسته‌ی Aberration- FreeTM است که برای حفظ سطح پیش از جراحی سایش چشمی high-order طراحی شده است.

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 7 بازدید