ترجمه ارزان متون کشاورزی و صنایع غذایی

ترجمه  ارزان  متون کشاورزی و صنایع غذایی

 

1. Introduction

In the agricultural sciences, soil fertility and plant nutrition played an important role during the twentieth century in increasing crop yields. In the twenty-first century, the importance of this field is expected to increase due to limited natural resources (land and water), the need for more sustainable agricultural systems, and concern about environmental pollution. In this context, increasing cropyields will be a major challenge to agricultural scientists, in general, and soil scientists, in particular.Increasing crop yields under these constraints will require a rational use of chemical fertilizers,an increasing use of organic sources of nutrients, a recycling of plant available nutrients, and an exploitation of the genetic potential of crop species and cultivars to make efficient use of nutrients.

 

 

 

1. مقدمه

در علوم کشاورزی، در طول قرن بیستم حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه نقش مهمی در افزایش بازده محصولات ایفا کرده اند. در قرن بیست و یکم، انتظار می رود اهمیت این رشته به دلیل منابع محدود طبیعی (زمین و آب)، نیاز به سیستم های کشاورزی پایدار تر و نگرانی در مورد آلودگی محیط زیست افزایش یابد. در این زمینه، افزایش محصولات زراعتی یک چالش عمده برای دانشمندان کشاورزی، به طور کلی، و دانشمندان خاک، به طور خاص خواهد بود. جالب توجه است که محصولات زراعتی تحت این محدودیت ها نیاز به استفاده منطقی از کودهای شیمیایی، افزایش استفاده از منابع آلی مواد مغذی، بازیافت مواد مغذی در دسترس گیاه، و بهره برداری از پتانسیل ژنتیکی ارقام و گونه های زراعی برای استفاده بهینه از مواد مغذی خواهند داشت

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 7 بازدید