ترجمه ارزان متون عمران

ترجمه ارزان متون عمران

 

British Standards

Britain’s design specifications demand constructions of 5 storeys and more than 5 storeys consider the effect of accidents. British Standards proposed three methods as following:

1)Tying design: Through effectively tie force provided by lateral and vertical elements of the structure to improve the structural integrity and redundancy rate; 

2)Bridging design: Requires some of the level structural components should still across two bay spacing and do not completely lose their capacity after its support members destroyed. Such as the partial collapse, the collapse region should not exceed 15% of the floor area or 70m2

.3)Key element design: If the remove of one component may lead to the collapse of a wide range of structure, this component should be designed to be a key component, that is, to ensure that the components should be able to bear additional 34kN / m.

 

 

 

استانداردهای انگلیسی

در این استاندارد خواسته شده است که در ساختمان­های 5 طبقه و یا بیشتر، تاثیر این حوادث در نظر گرفته شود. استانداردهای انگلیسی سه روش زیر را ارائه نموده­‌اند:

1) روش اتصالی (دوخت): از طریق نیروی دوخت موثر ایجاد شده توسط المان­های افقی و عمودی به منظور بهبود میزان یکپارچگی و افزونگی؛

2) روش پل زدن: نیازمند آن است که برخی از مولفه­‌های سازه­ای همچنان از بین فاصله­‌ی دو ستون عبور کنند و پس از این­که اعضای تکیه­‌گاهی آن تخریب شدند به طور کامل ظرفیت خود را از دست ندهند. مانند واژگونی موضعی، ناحیه­‌ی واژگونی نباید از 15% مساحت طبقه و یا 70 متر مربع تجاوز نماید.

3) طراحی المان­ کلیدی: اگر از حذف یک مولفه منجر به واژگونی منطقه­‌ی وسیعی از سازه شود، این مولفه باید به عنوان یک مولفه­‌ی کلیدی مطرح شود. به این صورت که اطمینان حاصل شود مولفه­‌ها قادرند 34 KN/m2  بیشتر را نسبت به باری که به طور یکنواخت در هر جهت توزیع شده است تحمل نمایند

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

 Daneshjoonline1@Gmail.com:   پست الکترونیک

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید