ترجمه آنلاین و ارزان متون زیست شناسی

ترجمه آنلاین و ارزان متون زیست شناسی

 

mRNA translation is a key regulatory step in the control of gene expression and protein synthesis. The field itself covers many aspects, including, but not limited to: (i) the mechanisms and regulation of translation initiation, elongation and termination both globally and in an mRNAspecific manner, (ii) the regulation of mRNA stability and turnover, (iii) miRNA-mediated regulation, and (iv) subcellular localization of mRNAs and mRNA sequestration. Publications associated with the search term ‘mRNA translation’ have been increasing year on year over the last 30–40 years, and currently exceed 17 000 per year as determined using this as a search parameter in PubMed. The Translation UK 2013 meeting covered research spanning a diverse range of biological contexts including virology, recombinant protein production, developmental biology, stress responses, immunity, yeast cell biology, oncology and disease mechanisms. A key goal of the meeting was to bring together the leading U.K.-based academic groups with complementary strengths in mRNA translation to facilitate the dissemination of new and novel research findings, and encourage the development of new collaborations.

 

 

 

ترجمه mRNA کلید مرحله تنظیمی در کنترل بیان ژن و سنتز پروتئین است. این زمینه خودش بسیاری از جنبه ها را پوشش میدهد، شامل، اما نه محدود به: (1) مکانیسمها و تنظیم شروع ترجمه، هم ادامه هم پایان در سطح جهانی و در یک mRNA مسیر خاص، (2) تنظیم پایداری و تغییر و تبدیل mRNA، (3) تنظیم miRNA میانجی، (4) موقعیت زیرسلولی mRNAs و گوشه نشینی mRNA. انتشارات مربوط به عبارت پژوهشی "ترجمه  mRNA" طی 40-30 سال اخیر بطور سالانه افزایش یافته است و در حال حاضر متجاوز از 17000 عدد در سال است همانطور که این پارامتر جستجو در مقالات PubMed تعیین میکند. جلسه ترجمه  2013 UK دامنه متنوعی از مفاهیم زیست شناسی شامل ویروس شناسی، تولید پروتئین نوترکیب، زیست شناسی تکاملی، پاسخ استرس، ایمنی، زیست شناسی سلول مخمر، تومور شناسی و مکانیسمهای بیماری را پوشش میدهد. هدف کلیدی جلسه گردهم آوردن گروههای علمی پیشرو UK با نقاط قوت مکمل در ترجمه mRNA برای تسهیل انتشار یافته های پژوهشی جدید و نو و تشویق توسعه همکاریهای جدید بود.

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 9 بازدید